Skip links

Hakkımızda

Landscape & Architecture

GÜVENİLİR DENEYİM

Mimarlık

Firmamız, mimarlık ve peyzaj alanında, 1986 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Mimari anlamda, ‘ihtiyaçları’ ön planda tutarak günün tasarım ve verimliliğine uygun alternatifler geliştirmekteyiz.

Şehir/Bölge – İnsan ilişkisi önceliğimiz olup farklı ölçeklerde konut, münferit konut, karma yapı, ofis binaları ve kentsel alanların yaşam/dönüşüm/gelişim projelerini geliştirmekteyiz. İnsana, yaşam döngüsü içinde ergonomi ve maksimum performansı sağlaması koşulu ile yapılı çevreyi göz önünde bulundurarak daha yaşanabilir alanlar oluşturuyoruz.

Binaların insana hizmet amaçlı organlar olduğu göz önünde bulundurarak mekan ve peyzaj alanlarını dengeleyerek biofilik yaşam alanları haline getiriyoruz.

Peyzaj

Peyzaj; yapısal ve bitkisel dallarında, gerekli olan zemin çalışmaları (drenaj, toprak ıslahı,gübreleme) dahil, sert zemin kaplamaları, sulama sistemi otomasyon kurulumu, projelendirme,uygulama ve bakım alanlarında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Günümüzde kaynak kullanımı konusunun geleceğimizin korunmasına yönelik bir adım olduğunun farkında olup, bu konuya hassasiyet ile yaklaşarak önerilerimizi sunuyoruz. Karbon ayak izi, Sera etkisi, İklim Değişikliği sorunlarına çözümler oluşturmak için kaynak (su, ilaç ve diğer kimyasal) kullanımımızı azaltacak bitki yetiştiriciliği çözümleri sunuyoruz.

Yaklaşımlarımız

Biofilik Dizayn, Yeşil Altyapı, Sürdürülebilir Mekanlar, Kaynak Kullanımını Min. İndirmek

Nasıl Çalışıyoruz ?

Yaratıcı dinamiklerin son kullanıcı ile buluşmasında fikir ve ihtiyaçlara yönelik yaklaşımları paylaşarak olumlu değişimleri birlikte keşfediyoruz.

Projenin her aşamasında danışan ile ortak çalışma alanları oluşturarak yaşam alanlarınızın dinamiklerini ortaya çıkarıyoruz.

This website uses cookies to improve your web experience.